Vuorovaikutus ja viestintä

Stormossenin slogan ”Koska sillä on väliä” kertoo yrityksen arvomaailmasta ja vahvuuksista – se kannustaa asukkaita vastuulliseen elämäntapaan ja aktiiviseen lajitteluun. Stormossen kehittää palveluitaan ja toimintaansa ja tuottaa toimivia ja helppokäyttöisiä ympäristöpalveluja. Stormossen tekee puhtaamman tulevaisuuden meille kaikille. Yhtiön viestintätoiminta on suurin piirtein jaettavissa kahteen osaan, perusviestintään muun muassa lajittelusta ja palveluista sekä strategisiin tavoitteisiin tähtääviin viestintäkampanjoihin.

Stormossenin tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2030 ja kiertotalouden edistäminen. Vuonna 2030 materiaalikierrätyksen aste on vähintään 65 prosenttia. Viestinnän ja hyvien palveluiden rooli on tässä työssä merkittävä. Viestinnän tavoitteena on lisätä materiaalikierrätystä ja saada enemmän hyvin ja oikeaan astiaan lajiteltua biojätettä biokaasulaitokselle. Siitä tuotamme liikennepolttoaineeksi jalostettavaa biokaasua ja kompostimullaksi jalostettavaa mädätysjäämää. Liikennekaasulle ja kompostimullalle on luotu omat tuotemerkit. Olemme kehittäneet ja avanneet maan ensimmäisen yrittäjävetoisen kierrätysgallerian Minimossen, edistämään kiertotaloutta myymällä tarkkaan valittuja kierrätettyjä esineitä.

Viestintää on vuonna 2022 leimannut jätehuollon muutokset liittyen uuteen jätelakiin ja jätehuoltomääräyksiin. Suurimmat ja useimmat muutokset tapahtuvat vuonna 2023 ja niihin liittyvän asiakasviestintää on suunniteltu, valmisteltu ja toimenpiteitä tehty yhteistyössä Vaasanseudun jätelautakunnan kanssa.

Tarjotaksemme hyvää asiakaspalvelua tutkimme joka toinen vuosi, miten asiakkaat kokevat Stormossenin ja jätehuollon yleisesti. Asiakastutkimus tehtiin syksyllä 2022 ja seuraavan kerran syksyllä 2024.

Neuvonta

Koronapandemia vaikutti vierailutoimintaan edelleen vuonna 2022. Keväällä 2022 aloitimme taas vierailutoiminnan ja otamme vastaan vierailijoita laitoksellemme. Tapahtumia järjestettiin vielä vuonna 2021 rajoitetusti. Kyseisen vuoden lopussa järjestimme ensimmäisen kolmesta markkinavuoropuhelusta alueen jätteidenkuljetuksista kiinnostuneille tahoille. Muiden pohjalaisten jäteyhtiöiden kanssa järjestettiin ala- ja yläkouluille suunnattuja tempauksia.

Tiedotus

Kotisivut, Facebook, Instagram, LinkedIn ja TikTok ovat Stormossenin sosiaalisen median kanavia. Kotisivujen ja mobiilisovelluksen kehitystyö jatkuu. Kotisivujen kehittäminen on jatkuvaa ja ne ovat tärkeimpiä viestintäkanaviamme asukasviestinnässä jätehuollon muutoksista, jätteenkeräyksestä ja lajittelusta. Järjestimme kilpailun, jossa etsimme Maailman onnellisinta lajittelijaa Vaasanseudulla. Osallistuimme Suomen Kiertovoiman järjestämiin viestintäkampanjoihin.

Julkaisut

Asiakaslehti Postitettiin kaikkiin omistajakuntien talouksiin (n. 63 000 kpl)
Asiakaslehti Postitettiin alueemme ulkopuolella asuvalle vapaa-ajan asutukselle (n. 2 000 kpl)
Lajitteluopas 3-kielinen Jaetaan tapahtumissa ym

Sosiaaliset mediat

www.stormossen.fi 94 979 kävijää
Facebook: Stormossen 3 141 tykkääjää
Facebook: Minimossen 2 399 tykkääjää
Instagram: Stormossen 1 025 seuraajaa
Instagram: Minimossen 2 246 seuraajaa
Mobiilisovellus 13 121 latausta yhteensä