Sosiaalinen vastuu

Henkilöstön hyvinvointi ja työkyky

Vuonna 2022 jatkettiin edellisen vuoden tavoin esihenkilöiden kouluttamista. Tasapuolinen, luotettava ja arvostava johtaminen on yksi merkittävimmistä työhyvinvointiin ja -viihtyvyyteen vaikuttavista tekijöistä. Esihenkilökoulutusten teemoja olivat mm. luottamuksen rakentaminen, erilaisten ihmisten johtaminen, palautteen antaminen ja pyytäminen sekä tavoitteiden asettaminen ja seuranta. Yrityskulttuurin kehittymistä on tuettu myös arvotyöpajoilla ja henkilöstöinfoilla. Hyvästä yrityskulttuurista kertoo kuitenkin se, että henkilöstökyselyn mukaan Stormossenilla voi olla oma itsensä. Tästä on hyvä jatkaa.

Stormossen kannusti jälleen vuonna 2022 henkilökuntaa huolehtimaan työkyvystään. Kulttuuri-, liikunta- ja hyvinvointirahaa oli käytössä yhteensä 500€/hlö/vuosi ePassi sovelluksen kautta. Vapaa-ajan toimikunta järjesti myös erilaisia isompia ja pienempiä tapahtumia ylläpitämään ja parantamaan yhteishenkeä. Yhteiset tapahtumat otettiin ilolla vastaan ja niiden suunnittelu onkin ollut vähintään yhtä hauskaa kuin toteutus.

Henkilöstön tunnuslukuja202220212020
Henkilöstön määrä 31.12.464751
Henkilötyövuodet yhteensä455049
Määräaikaisten osuus (%)102514
Henkilöstön keskim. vaihtuvuus0,080,100,022
Työsuhteen keskim. pituus (v) 12,614,013,1
Henkilöstön keski-ikä (v) 46,247,247,1
Naisten osuus (%)353031
Miesten osuus (%) 657069
Koulutuspäivien määrä (pv/htv)2,22,22,7
Koulutuksen kulut (€/htv) 1055426501
Virkistys- ja harrastustoiminta (€/htv)504532643
Työtapaturmat (kpl) 283
Tapaturmapoissaolot (pv/htv)0,7270,8
Sairauspoissaolot (pv/htv)9,66,918,6
Työterveyshuolto (€/htv)10757601027
Työsuojelu (€/htv)390873618

Työsuojelutoimikunta

Työsuojelutoimikunnan keskeinen tehtävä on laatia työsuojeun ja työterveyden kehitysehdotus työnantajalle ja seurata työsuojelun ja työterveydenhuollon toimintaohjelman toteuttamista. Työsuojelutoimikunnan tehtävänä on lisäksi laatia työsuojelukoulutusta, ohjausta ja työhön perehdyttämistä sekä osallistua työkyvyn ylläpitämiseen tähtäävään toimintaan.

Johanna Penttinen-Källroos, työsuojelupäällikkö
Bjarne Krus, työsuojeluvaltuutettu, työntekijät
Fredrik Sundholm, työntekijöiden varavaltuutettu
Tomi Poti,
työntekijöiden varavaltuutettu
Emelia Holmström, työsuojeluvaltuutettu, toimihenkilöt
Johan Saarela, toimihenkilöiden varavaltuutettu
Ted Holtti,
toimihenkilöiden varavaltuutettu