Indikaattorit

Biokaasu ja kaatopaikkakaasu

Bioreaktori 1:ssä mädätettiin vuoden aikana 11 349 tonnia puhdistamolietettä, 1 857 tonnia rasvoja ja 1 983 m3 lietettä omista jätevedenpuhdistamoista. Näistä tuotettiin 910 781 Nm3 biokaasua.

Bioreaktori 2:ssa mädätettiin kauden aikana 13 514 tonnia biologista jätettä, josta tuotettiin 1 440 404 Nm3 biokaasua.

Vanhan kaatopaikan kaasunkeräysjärjestelmä valmistui kesällä 2007. Vuonna 2022 Stormossenin lämpökeskus käytti noin 104 100 Nm3 kaatopaikkakaasua lämmöntuotantoon prosessia varten.

Biokaasun tuotanto (1.000 Nm³)

Haju, melu ja haittaeläimet

Jätekeskuksen sijaitessa noin 2 kilometrin päässä lähimmästä asutuksesta Stormossenia ei ole velvoitettu seuraamaan haju- tai meluhaittoja.

Jyrsijöiden torjunnan hoitaa ulkopuolinen yritys.

Stormossenilla on Ruotsinkielisen Pohjanmaan riistanhoitopiirin lupa torjua haittaa aiheuttavia lintuja.

Sähkön- veden- ja polttoaineenkulutus

Vuonna 2023 jätekeskus kulutti sähköä 2,8 GWh, josta 2,54 GWh ostattiin Vaasan Sähköltä ja loput tuotettiin omalla kaasumoottorilla.

Jätekeskus kulutti 8 518 m3 kunnallista vesijohtovettä ja 48 152 m3 louhoksen vettä vuoden aikana.

Sähkönkulutus (MWh)