Hyötykäytön avainluvut

99,6%

Hyötykäyttöaste

34,4%

Materiaalihyödyntäminen

65,2%

Energiahyödyntäminen

0,4%

Loppusijoitus

Biokaasun tuotanto (1.000 Nm³)

2351

2022

2542

2021

2716

2020