Käsittely ja hyödyntäminen

Vuonna 2022 Stormossen vastaanotti noin 110 000 tonnia erilaisia jätteitä, josta 35 prosenttia ohjattiin materiaalihyötykäyttöön ja 64 prosenttia energiahyötykäyttöön. Ainoastaan yksi prosentti sijoitettiin kaatopaikalle. Hyötykäyttöaste yhdyskuntajätteelle oli siis 99 prosenttia. Biokaasulaitoksella omistajakuntien biojätteen ja pakatun biojätteen lisäksi käsiteltiin muiden jäteyhtiöiden biojätettä.

Hyötykäyttöasemilla ja ekopisteissä vastaanotetut jätteet

Meille asiakas on tärkeä ja kiinnitämme huomiota palveluidemme jatkuvaan kehittämiseen. Stormossen ylläpitää kattavaa ja helposti saavutettavaa vaarallisen jätteen ja hyötykäyttöön kelpaavan jätteen vastaanottoverkostoa, joka koostuu kahdestatoista hyötykäyttöasemasta, puutarhajäteasemasta, Rinki ekopisteitä täydentävästä ekopisteverkostosta, kiertävästä popup -hyötykäyttöasemasta ja kampanjakeräyksistä. Vuonna 2022 Maksamaan hyötykäyttöasema sekä ns. risuasema muuttuivat ns. autonomisiksi hyötykäyttöasemaksi säilyttäen kuitenkin palvelupäivä. Vuonna 2023 sen lisäksi neljä muuta hyötykäyttöasemaa muutetaan autonomisiksi.

Biokaasulaitos

Biokaasulaitos käsittelee lietettä ja biojätettä mädätysprosessissa ja tuottaa biokaasua ja mädätysjäämää. Biokaasu jalostetaan liikennepolttoaineeksi ja mädätysjäämästä valmistetaan kompostimultaa myyntiin. Omistajakuntien biojätteen ja lietteen lisäksi käsiteltiin Ekorosk Oy:n, Millespakka Oy:n ja Vestia Oy:n biojätettä.

Biokaasua on käytetty liikennekaasun tuotantoon. Liikennekaasun jalostuslaitos ja tankkausasema rakennettiin vuonna 2016. Helmikuussa 2017 avattiin julkinen liikennekaasun tankkausasema sekä linja-autojen hidastankkausasema jätekeskuksen kupeeseen. Vaasan kaupunki otti alkuvuodesta 2017 käyttöön seitsemäntoista biokaasulla kulkevaa linja-autoa paikallisliikenteeseen, ja vuonna 2022 kolme sekä alihankkijan neljä bussia. Ajoneuvot käyttävät Stormossenin biokaasua ja ne tankataan öisin hidastankkausasemalla. Jalostuslaitos valmistui toukokuussa 2017. Toinen tankkausasema avattiin vuonna 2020. Kahden muun jäteyhtiön kanssa vuonna 2020 luotiin yhteinen valtakunnallinen biokaasun tankkausasemien tavaramerkki BIG Biokaasu. Ketju vahvistui vuoden 2023 alussa PK Biogasin tankkausasemalla Edsevössä.

Mädätysjäämä laitokselta sekoitetaan risuhakkeeseen ja jälkikompostoidaan maanparannuskompostiksi. Evira on antanut laitokselle laitoshyväksynnän ja hyväksynyt lannoitevalmisteiden valmistuksen vuonna 2008. Biokaasulaitos ja kompostimullan valmistus saivat uuden hyväksynnän Ruokavirastolta huhtikuussa 2020. Kompostimullan valmistuksessa maanparannuskompostiin sekoitetaan turvetta, hiekkaa ja kalkkia.

Biokaasulaitoksessa vastaanotetut jätteet

Westenergy

Westenergy Oy Ab on seitsemän Länsi-Suomen alueella toimivan kunnallisen jätehuoltoyhtiön omistama kiertotalousyritys, joka jalostaa kierrätykseen soveltumattoman osan sähköksi, kaukolämmöksi ja uusiomateriaaleiksi. Laitoksen tuottamalla energialla on paikallisesti suuri ympäristövaikutus vähentäen fossiilisten polttoaineiden tarvetta energiantuotannossa. Laitoksen tuotanto kattaa noin 60 prosenttia Vaasan alueen kaukolämmöstä. Tuottamalla maanrakennusmateriaalia ja kierrätysmetalleja sekä olemalla aktiivisesti mukana kehittämässä kiertotaloutta toiminta-alueellaan Westenergy on luomassa puhtaampaa ja kestävämpää tulevaisuutta. Lue lisää Westenergystä osoitteessa westenergy.fi. Westenergyn vuosikertomuksen löydät osoitteesta http://2022.westenergy.fi.

Stormossenin toimitukset Westenergylle

Kaatopaikat

Kaatopaikka otettiin käyttöön vuonna 2004. Sen pohjarakenne on tiivis ja suotovesi johdetaan puhdistettavaksi suotovedenpuhdistamoon. Aluevaraus on tehty 11 hehtaarille, josta kuusi hehtaaria on käytössä. Kaatopaikkaa käytetään lähinnä lievästi saastuneen maan loppusijoittamiseen.