Tilinpäätöksen yhteenveto

Tuloslaskelma(1000 €)20222021
Liikevaihto12 72413 358
Liiketoiminnan muut tuotot1 103379
Materiaalit ja palvelut-6 838-7 212
Henkilöstökulut-2 535-2 628
Poistot ja arvonalentumiset-1 179-1 347
Liiketoiminnan muut kulut-2 516-2 693
Liiketulos757-143
Rahoitustuotot ja -kulut29-46
Tulos rahoituserien jälkeen788-189
Tilinpäätösiirrot11993
Tuloverot-156-4
Tilikauden tulos751100
Rahoitus ja rahoitusasema20222021
Taseen loppusumma, 1 000 €15 78116 407
Oma pääoma, 1 000 €5 8985 109
Vieras pääoma, 1 000 €5 7926 946
Vakavaraisuus, %50,7 %44,5 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %57 %64 %
Investoinnit (netto), 1 000 €649480
Liiketoiminnan kassavirta, 1 000 €1 756711
Quick ratio1,31,1
Oman pääoman tuotto, %8,3 %-2,6 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %6,5 %-1,0 %

Tästä voit ladata koko tilinpäätöksen.