Nyckeltal för återvinningen

99,6%

Återvinningsgrad

34,4%

Materialåtervinning

65,2%

Energiåtervinning

0,4%

Slutdeponering

Produktion av biogas (1.000 Nm³)

2351

2022

2542

2021

2716

2020